Contributies | Lidmaatschap

Leuk dat je lid wil worden van s.v. Loo!

Inschrijven
Heb je met één van de afdelingen contact gehad en wil je lid worden van s.v. Loo? Leuk, lees snel verder!
Via de button “Aanmelden” kun je al je gegevens invullen en de keuze maken aan welke activiteit je gaat deelnemen bij s.v. Loo.

Met het online aanmeldformulier voor alle activiteiten, maken wij gebruik van de digitale mogelijkheden van de K.N.V.B. waar onze voetbalafdeling is aangesloten. Als je geen voetballid wilt worden, kies je op het aanmeldformulier voor verenigingslid en maak je de keuze uit jouw clubactiviteit.

Een nieuw tennis lid krijgt een gezinskorting, als een persoon uit hetzelfde huishouden reeds tennislid is bij s.v. Loo. Voor jeugdleden geldt naast deze korting ook een combinatiekorting als hij/zij ook lid zijn van een andere sport van s.v. Loo.

Voor contributie en aanmeldingen voor de handbal wordt verwezen naar https://hcliemers.nl/lidmaatschap/

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan s.v. Loo om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening per kwartaal contributie en boetes af te schrijven. De contributie wordt in de eerste maand van het betreffende kwartaal afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal s.v. Loo de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging dienen altijd per e-mail plaats te vinden naar contributie@svloo.nl waarbij desbetreffende afdeling in de cc ter kennisgeving kan worden meegenomen.

Privacy & Veiligheid
Door ondertekening van dit formulier stemt u ook in met het privacy beleid. s.v. Loo vindt het belangrijk om haar leden op de hoogte te houden van de diverse activiteiten binnen de vereniging. Dit houdt in dat er foto’s, filmpjes of verslagen kunnen worden gemaakt van wedstrijden en andere activiteiten. Dit wordt verspreid via het clubblad, de website en/of sociale media. Contactgegevens van leden worden gebruikt om leden te informeren over zaken/activiteiten binnen de vereniging. Namen en geboortedata van leden worden gedeeld binnen de jeugdcommissies voor de teamindelingen. Ons privacy beleid is terug te vinden bij het aanmeldformulier.

s.v. Loo vraagt haar leden of ouder/verzorger van leden jonger dan 16 jaar toestemming voor de volgende zaken:

  • Het verspreiden van berichten/foto’s/filmpjes om verenigingsactiviteiten te promoten;
  • Het verspreiden van nieuwsbrieven naar de leden;
  • Het langer bewaren van persoonsgegevens voor clubhistorie en reünies;
  • Het bewaren van gegevens door en voor de sportverzorgers;
  • Het verspreiden van de teamindelingen;
  • Het overhandigen van contactgegevens aan trainers en leiders voor trainingen, wedstrijden en activiteiten;
  • Het uitwisselen van contactgegevens van vrijwilligers.

Hieronder volgt een overzicht van de contributietarieven per 1 juli 2021 vastgesteld in ALV 12 april 2021:
Als peildatum voor de leeftijd wordt 31 december van het lopende seizoen gehanteerd

Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal
Voetbal     Omisport * € 20,00 € 5,00
Pupillen t/m 12 jaar € 120,00 € 30,00 Volleybal zaal € 42,00 € 10,50
Junioren 13 t/m 15 jaar € 132,00 € 33,00 Darts € 40,00 € 10,00
Junioren 16 t/m 17 jaar € 162,00 € 40,50 Beachvolleybal € 0,00 € 0,00
Senioren vanaf 18 jaar € 198,00 € 49,50      
Alleen trainen / 45+ team € 96,00 € 24,00 Ondersteunende leden (donateur) € 20,00 € 5,00
           
* aan de leden die deelnemen aan de activiteiten darts en beachvolley en geen lid zijn van een andere afdeling,
wordt de verschuldigde contributie verhoogd met het bedrag voor de Omnisport
           
Voor informatie over contributie van de handbal, verwijzen wij naar de website van Handbal Combinatie de Liemers 
                                                                     https://hcliemers.nl/lidmaatschap/
           
Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal
Tennis
Jeugdleden t/m 17 jaar     Jeugdleden t/m 17 jaar    
Jaarlid € 60,00 € 15,00 Jaarlid + gezinskorting € 54,00 € 13,50
Seizoenslid € 48,00 € 12,00 Seizoenslid + gezinskorting € 44,00 € 11,00
Combi-jaarlid € 42,00 € 10,50 Combi-jaarlid + gezinskorting € 35,00 € 8,75
Combi-seizoenslid € 36,00 € 9,00 Combi-seizoenslid + gezinskorting € 32,00 € 8,00
 
Seniorenleden vanaf 18 jaar     Seniorenleden vanaf 18 jaar    
Jaarlid € 108,00 € 27,00 Jaarlid + gezinskorting € 96,00 € 24,00
Seizoenslid € 90,00 € 22,50 Seizoenslid + gezinskorting € 78,00 € 19,50
– incasso van de contributie is voor de actieve leden verplicht;
– peilldatum leeftijd is 31 december van het lopende seizoen;
– Jaarlidmaatschap: lid van 1 juli tot en met 30 juni;
– Seizoenslidmaatschap: lid van 1 april tot en met 30 september of 1 oktober tot en met 31 maart;
– gezinskorting: 10% korting voor het 2e (of meer) tennislid uit hetzelfde huishouden;
– combilid: 30% korting, indien het jeugdlid ook lid is van de afdeling voetbal of handbal;
– combilid + gezinskorting:40% korting voor jeugdlid  bij de combinatie van een gezinskorting en combilid (10% + 30%).

Bardiensten zaterdagochtend

Vele jaren hebben 2 dames, Corry en Trees, de bardienst op de zaterdagochtenden verzorgd. Helaas hebben zij ook beide aangegeven daar om gezondheidsredenen mee te moeten stoppen. We zijn dus dringend op zoek naar 2 vrijwilligers die bij jeugdwedstrijden de bardienst...

Hulp gezocht

Beste lezers, als s.v. Loo mogen wij een beroep doen op heel veel vrijwilligers en zijn we op zoek naar nog meer enthousiastelingen. Vind je het zelf leuk of ken je iemand die hierin een rol kan vervullen. Laat het ons weten. Bij s.v. Loo blijven nieuwe vrijwilligers...

s.v. Lookoerier nummer 3

Eind juni verscheen nummer 3 van de s.v. Lookoerier van deze jaargang. De digitale versie is nu ook beschikbaar en kunt u vinden via onderstaande link; sv loo nr 3 2022 digitaal

Digitale s.v. Lookoerier nummer 2

Het tweede nummer van de s.v. Lookoerier is onlangs verschenen. Lees hem hier online: s.v. Lookoerier nummer 2 (digitaal)

Een Koninklijke onderscheiding bij s.v. Loo

Vandaag weer een heugelijke dag .... een Koninklijke onderscheiding bij s.v. Loo Jacqueline van Dijk, bestuurslid afdeling handbal s.v. Loo en voorzitter HCL , is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau Diverse verenigingen en activiteiten kunnen altijd een...

Samenwerking HCL met sportvereniging Loo en Sportclub Groessen

Eindelijk is het dan zover! We werken als in de praktijk al heel veel samen maar natuurlijk willen we dit ook naar buiten toe uitstralen. Daarom hebben we twee gave samenwerkingsdoeken ontworpen om onze samenwerking ook op de sportparken in Loo en Groessen te laten...

Vrijwilliger van het jaar 2022

Vrijwilliger van het jaar 2022 van s.v. Loo Dit jaar hebben we eindelijk weer een vrijwilligersavond gehad! Vrijdagavond 25 maart 2022 was het zover. Een bedankavond voor iedereen die in het lopende verenigingsjaar een structurele bijdrage heeft geleverd aan het...

s.v. Lookoerier nummer 1 van 2022

De nieuwste editie van de s.v. Lookoerier lees je hier online: s.v. Koerier jaargang nummer 1 van het jaar 2022

Klassiekertour 2022

Het voorjaar is in aantocht en dan komen de wielrenners ook weer uit hun winterslaap. Na een aantal trainingskampen en voorbereidingswedstrijden in warme oorden staan direct de voorjaarsklassiekers op het programma. Altijd mooie wedstrijden waaraan wij onze...

Marthijne Bochoven ook in seizoen 2022-2023 hoofdtrainer van s.v. Loo

Vanaf begin januari 2022 is Marthijne pas gestart bij s.v. Loo om het huidige seizoen af te maken. Er is dus sprake van nog maar een korte periode van samenwerking. Echter de wijze van functioneren met de spelersgroep en de samenwerking met de overige leden van de...
X