Contributies | Lidmaatschap

Leuk dat je lid wil worden van s.v. Loo!

Inschrijven
Heb je met één van de afdelingen contact gehad en wil je lid worden van s.v. Loo? Leuk, lees snel verder!
Via de button “Aanmelden” kun je al je gegevens invullen en de keuze maken aan welke activiteit je gaat deelnemen bij s.v. Loo.

Met het online aanmeldformulier voor alle activiteiten, maken wij gebruik van de digitale mogelijkheden van de K.N.V.B. waar onze voetbalafdeling is aangesloten. Als je geen voetballid wilt worden, kies je op het aanmeldformulier voor verenigingslid en maak je de keuze uit jouw clubactiviteit.

Een nieuw tennis lid krijgt een gezinskorting, als een persoon uit hetzelfde huishouden reeds tennislid is bij s.v. Loo. Voor jeugdleden geldt naast deze korting ook een combinatiekorting als hij/zij ook lid zijn van een andere sport van s.v. Loo.

Voor contributie en aanmeldingen voor de handbal wordt verwezen naar https://hcliemers.nl/lidmaatschap/

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan s.v. Loo om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening per kwartaal contributie en boetes af te schrijven. De contributie wordt in de eerste maand van het betreffende kwartaal afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal s.v. Loo de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging dienen altijd per e-mail plaats te vinden naar contributie@svloo.nl waarbij desbetreffende afdeling in de cc ter kennisgeving kan worden meegenomen.

Privacy & Veiligheid
Door ondertekening van dit formulier stemt u ook in met het privacy beleid. s.v. Loo vindt het belangrijk om haar leden op de hoogte te houden van de diverse activiteiten binnen de vereniging. Dit houdt in dat er foto’s, filmpjes of verslagen kunnen worden gemaakt van wedstrijden en andere activiteiten. Dit wordt verspreid via het clubblad, de website en/of sociale media. Contactgegevens van leden worden gebruikt om leden te informeren over zaken/activiteiten binnen de vereniging. Namen en geboortedata van leden worden gedeeld binnen de jeugdcommissies voor de teamindelingen. Ons privacy beleid is terug te vinden bij het aanmeldformulier.

s.v. Loo vraagt haar leden of ouder/verzorger van leden jonger dan 16 jaar toestemming voor de volgende zaken:

  • Het verspreiden van berichten/foto’s/filmpjes om verenigingsactiviteiten te promoten;
  • Het verspreiden van nieuwsbrieven naar de leden;
  • Het langer bewaren van persoonsgegevens voor clubhistorie en reünies;
  • Het bewaren van gegevens door en voor de sportverzorgers;
  • Het verspreiden van de teamindelingen;
  • Het overhandigen van contactgegevens aan trainers en leiders voor trainingen, wedstrijden en activiteiten;
  • Het uitwisselen van contactgegevens van vrijwilligers.

Hieronder volgt een overzicht van de contributietarieven:
Als peildatum voor de leeftijd wordt 31 december van het lopende seizoen gehanteerd

Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal
Voetbal     Recreatie € 42,- € 10,50
Pupillen t/m 12 jaar € 120,00 € 30,00      
Junioren 13 t/m 15 jaar € 132,00 € 33,00 Darts € 20,00 € 5,00
Junioren 16 t/m 17 jaar € 162,00 € 40,50      
Senioren vanaf 18 jaar € 198,00 € 49,50      
Alleen trainen / 45+ team € 96,00 € 24,00 Rustende leden € 20,00 € 5,00
           
Voor informatie over contributie van de handbal, verwijzen wij naar de website van Handbal Combinatie de Liemers
https://hcliemers.nl/lidmaatschap/
           
Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal Afdeling / Leeftijd Seizoen Per kwartaal
Tennis
Jeugdleden t/m 17 jaar     Jeugdleden t/m 17 jaar    
Jaarlid € 60,00 € 15,00 Jaarlid + gezinskorting € 54,00 € 13,50
Seizoenslid € 48,00 € 12,00 Seizoenslid + gezinskorting € 44,00 € 11,00
Combi-jaarlid € 42,00 € 10,50 Combi-jaarlid + gezinskorting € 35,00 € 8,75
Combi-seizoenslid € 36,00 € 9,00 Combi-seizoenslid + gezinskorting € 32,00 € 8,00
 
Seniorenleden vanaf 18 jaar     Seniorenleden vanaf 18 jaar    
Jaarlid € 108,00 € 27,00 Jaarlid + gezinskorting € 96,00 € 24,00
Seizoenslid € 90,00 € 22,50 Seizoenslid + gezinskorting € 78,00 € 19,50
– incasso van de contributie is voor de actieve leden verplicht
– peildatum leeftijd is 31 december van het lopende seizoen
– jaarlidmaatschap: lid van 1 juli tot en met 30 juni
– Seizoenslidmaatschap: lid van 1 april tot en met 30 september of 1 oktober tot en met 31 maart
– gezinskorting: 10% korting voor het 2e (of meer) tennislid uit hetzelfde huishouden;
– combilid: 30% korting, indien het jeugdlid ook lid is van de afdeling voetbal of handbal;
– combilid + gezinskorting:40% korting voor jeugdlid  bij de combinatie van een gezinskorting en combilid (10% + 30%).

 

X