Vereniging

s.v. Loo, de sportvereniging voor het hele gezin!

s.v. Loo, opgericht op 27 mei 1945, is een sportvereniging met een mooie accommodatie midden in het dorp Loo.

Op sportpark Immerloo liggen 2 kunstgras tennisbanen, 2 voetbalvelden en een trainingsveld, een kunstgras handbalveld en een beachvolleybalveld. Het hoofdveld is voorzien van een tribune en s.v. Loo beschikt over een eigen kantine en kleedkamers.

s.v. Loo is een omnivereniging met als belangrijkste sporten voetbal, handbal en tennis. Deze 3 afdelingen hebben een eigen afdelingsbestuur met een grote zelfstandigheid. Daarnaast bestaat er nog een recreatieafdeling voor het volleyen in de gymzaal van de Bernadetteschool, wordt er met meerdere dartteams deelgenomen aan de Arnhemse Dart Organisatie (ADO), kan er beachvolley worden gespeeld en zijn er ook nog de winterse kaartavonden. De Immerlootourcommissie is nauw verbonden aan s.v. Loo en organiseert een sportieve strijd voor de wielerfanaten. Daarmee is s.v. Loo met recht een sportvereniging voor het hele gezin.

Binnen het voetbalbestuur, handbalbestuur en tennisbestuur wordt de gang van zaken geregeld binnen de eigen afdeling. De voorzitters van deze 3 afdelingsbesturen zitten automatisch in het hoofdbestuur, aangevuld met een algemeen voorzitter, penningmeester en secretaris en een bestuurslid voor de accommodatie. In het hoofdbestuur worden de algemene verenigingszaken behandeld, waarbij veel aandacht nodig is voor de contacten met de gemeente Duiven en het voldoen aan allerlei wet- en regelgeving.

s.v. Loo is een specifieke dorpsvereniging. Centraal staat dat iedereen zijn of haar sport kan beoefenen op een zo hoog mogelijk niveau in een prettige sfeer.

Met uitzondering van de hoofdtrainers voor de handbal en voetbal worden trainers en begeleiders niet betaald. Ook zijn er vele vrijwilligers die prodeo hun werkzaamheden verrichten. Mede hierdoor blijven de contributies op een aangenaam niveau, evenals de prijzen in de kantine.

De sponsorcommissie zorgt voor gratis wedstrijdkleding voor alle voetballers en zorgt voor extra inkomsten voor s.v. Loo. Ook de opbrengst van de Immerlootour komt jaarlijks ten goede van s.v. Loo. Leuke activiteiten voor de jeugd van s.v. Loo neem het JAC, de Jeugd Activiteiten Commissie, voor haar rekening. Het jaarlijkse Sportkamp aan het begin van de schoolvakantie is hierbij een hoogtepunt.

Voor de onderlinge communicatie is verschijnt de Loo Koerier met 6 uitgaves per jaar, wordt er informatie gedeeld via website en e-mail en is er een Facebookpagina.

X