Activiteiten JAC

Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest wordt georganiseerd voor de allerjongste leden van s.v. Loo.
De kinderen die in groep 1 tot en met 4 zitten van de basisschool, komen hiervoor in aanmerking.
De kinderen dienen actief lid ( contributie betalend ) te zijn van s.v. Loo vóór 1 november van desbetreffend jaar! Het sinterklaasfeest vindt meestal plaats op de vrijdag voorafgaand aan 5 december in de kantine van s.v. Loo.

Winteractiviteit
De Winteractiviteit wordt de laatste jaren door de teams (die niet naar het Sinterklaasfeest gaan en t/m de B-jeugd) zelf georganiseerd. Vanuit het JAC is er een bijdrage voor deze activiteit beschikbaar en deze activiteit wordt zo nodig ondersteund door het JAC.

Het team kan in de winterperiode (t/m uiterlijk februari van desbetreffend seizoen) een leuke activiteit doen die ook goed is voor de “teambuilding”.

Flessenactie
Om alle jeugdactiviteiten te kunnen blijven organiseren hebben extra hulp nodig. Naast acties zoals de sponsorloop hebben we ook de flessenactie. Deze actie houdt in dat de kinderen van de E- en/of de D-jeugd van zowel de voetbal als de handbal bij de huizen in Loo langsgaan om lege statiegeldflessen in te zamelen. Er zijn groepjes van 2 á 3 kinderen die ingedeeld zijn bij een JAC-lid/ouder met auto.

Voor onderstaande activiteiten geldt:
De kinderen dienen actief lid ( contributie betalend ) te zijn van s.v. Loo vóór 1 maart van desbetreffend jaar!

Sportdag  jeugd
De datum van de sportdag wordt vastgesteld door het hoofdbestuur van s.v. Loo en vindt plaats op een zaterdag rond de verjaardag van de sportvereniging. s.v. Loo is opgericht op 27 mei 1945.
Deze sportdag wordt georganiseerd voor alle jeugdleden van s.v. Loo tot en met de B-Jeugd. Op deze sportdag spelen de kinderen in gemengde teams een toernooi waarbij ze kunnen tennissen, handballen en voetballen tegen elkaar. Op deze dag hebben we een toernooi voor de grotere en de kleinere jeugd.
De niet-leden die in groep 1 en 2 zitten, worden ook uitgenodigd om samen met de andere “mini`s” deze dag allerlei spelletjes te doen. Zo kunnen ze kennismaken met de sportvereniging en eventueel lid worden. De A-jeugd doet mee met de sportdag van de senioren die op de zondag plaatsvindt.

Eventuele rustende jeugdleden vanaf 5 jaar t/m B-jeugd worden tevens uitgenodigd voor de sportdag.

Sponsorloop
Alle jeugdleden die ook worden uitgenodigd voor het sportkamp, worden uitgenodigd om een sponsorloop te lopen.

Let op! De opbrengst die de kinderen realiseren met deze sponsorloop is niet alleen bedoeld voor het sportkamp, maar óók voor overige activiteiten zodat we af en toe wat extra’s voor de kinderen kunnen doen.
Aangezien het sportkamp het grootste kostenplaatje heeft, is er voor gekozen om de kinderen die hiervoor in aanmerking ook wat extra’s te laten doen in de vorm van een sponsorloop.

Sportkamp
Het sportkamp begint elke jaar op de vrijdag waarop de zomervakantie begint en duurt tot en met de eerst volgende maandagochtend (4 dagen).

De laatste jaren is het gebruikelijk dat het sportkamp de vrijdag om 14.00 uur start met de oudste groep. Zij blijven tot en met maandagochtend rond 11.00 uur.
`s Zaterdags rond 9.00 uur komt de jongste groep ook op het sportkamp en zij blijven tot en met zondagavond 20.30 uur, zodat gezamenlijk de traditionele vossenjacht kan worden gedaan.
Tijdens het sportkamp kunnen de kinderen lekker spelen, voetballen, dansen, springen enzovoorts.
’s Nachts blijven de kinderen in tenten slapen, maar mogen ook thuis slapen als ze dat liever willen. Niks moet alles mag!

Verder worden er voor de kinderen diverse spellen op het sportpark en door Loo georganiseerd. Ook worden er pretparken bezocht.
De kinderen die actief lid zijn, minimaal 5 jaar zijn en nog op de basisschool zitten (dus tot en met groep 8) worden uitgenodigd om deel te nemen aan het sportkamp. Vervolgens wordt de groep verdeeld in “de kleinen” en in “de groten”. Voor het sportkamp 2021 geldt dat de kinderen die geboren zijn op óf na 1 januari 2012 bij “de kleinen” horen. De kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2012 horen bij “de groten”. Elk jaar schuift deze grens weer een jaar op.
Aangezien bij de voetbal kinderen in het jaar (vanaf 1 januari t/m 31 december) dat ze 5 jaar worden lid kunnen worden bij de Mini’s (dit betreft dan alleen trainen en een enkele activiteit op de zaterdag), kan het zijn dat kinderen die nog geen 5 jaar zijn een uitnodiging krijgen voor de sponsorloop omdat zij al wel bij de Mini’s trainen. Aan het sportkamp mogen zij echter nog niet deelnemen!

X