Club van 25

Met ingang van het seizoen (2006-2007) hebben wij een start gemaakt met de Club van 25.

De commissieleden zijn: Ronnie van Rheede, Peter Hermsen en Hans Willemsen.

Het doel van de Club van 25 is om gelden te verzamelen ter ondersteuning van activiteiten binnen de gehele vereniging. Hierbij is ons belangrijkste doel vooral de ondersteuning van de vele vrijwilligers die onze mooie vereniging heeft. Leiders, trainers en coaches, barpersoneel, onderhoudsploeg etc. Allen worden door ons ondersteund met de aanschaf van kleding, materialen of andere zaken. Hiernaast ondersteunen we de SV LOO daar waar nodig bij grotere investeringen of aanpassingen aan de accommodatie.

Ook organiseren wij regelmatig activiteiten voor onze leden, zoals het Sportcafé of het bezoeken van wedstrijden naar de Bundesliga met onze leden, vaak in samenwerking met de sponsorcommissie.

Wij staan open voor ideeën en ontvangen graag uw suggesties. De commissieleden bepalen uiteindelijk welk doel met welk bedrag ondersteund gaat worden.

Elk jaar in september ontvangt u van ons een nieuwsbrief met de verslaglegging over het voorgaande seizoen en met het verzoek tot betaling van de jaarlijkse bijdrage.

In deze jaarlijkse nieuwsbrief zullen wij uiteraard ook verslag uitbrengen van de opbrengsten en uitgaven welke in het voorgaande seizoen hebben plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

Commissie Club van 25:

Ronnie van Rheede – r.rheede@chello.nl

Peter Hermsen – p.hermsen6@chello.nl

Hans Willemsen – j.willemsen23@chello.nl

X